येलो वेलवेट साड़ी लुक ( हल्दी फंक्शन )

पर्पल वेलवेट साड़ी लुक ( वेडिंग फंक्शन लुक )

प्रिंटेड वेलवेट साड़ी लुक ( डेली यूज़ )

ब्लैक वेलवेट साड़ी लुक ( वेडिंग पार्टी लुक )

सिमर वेलवेट साड़ी लुक ( वेडिंग पार्टी लुक )

ब्राइडल वेलवेट साड़ी लुक ( वेडिंग लुक )

 वेलवेट साड़ी लुक    (पार्टी लुक )

Thanks for watching